18 czerwca, 2017

Idea

Socrates Cafe to otwarta dyskusja oparta na demokratycznych zasadach. Temat wybierany jest na spotkaniu, a w dyskusji może wziąć udział każdy – nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ani charyzmy żeby się przebić do głosu. Celem spotkania nie jest ustalenie kto ma rację, ale raczej wyjście z większą ilością pytań niż przyszliśmy.

Dyskusję prowadzi moderator, którego funkcją jest pilnować kolejki głosów i przestrzegania zasad dyskusji.

Skąd pomysł?

Idea stworzona i spopulartzowana przez Christophera Phillipsa. Więcej informacji o założycielach i idei spotkań można znaleźć na stronie organizacji trzymającej pieczę nad Sokrates Cafe:

Democracy Cafe / Socrates Cafe NGO

Jakie są zasady?

  • w czasie dyskusji wszyscy jesteśmy równi, dlatego zwracamy się do siebie na „Ty”
  • jesteśmy powściągliwi w korzystaniu z „mądrych słów”
  • nie powołujemy się na autorytety i badania – mówimy od siebie
  • dyskusja odbywa się w oparciu o kolejkę głosów do której każdy może się zapisać
  • instytucja ad vocem: możemy poprosić osobę przy głosie o wyjaśnienie lub rozwinięcie fragmentu wypowiedzi

Na jakie tematy rozmawiamy?

Najróżniejsze. Staramy się, żeby miały formę pytań i były raczej ogólne. Kilka tematów które się pojawiły na spotkaniach w Krakowie;

  • Czym jest zło?
  • Czy jest jedno „ja”, czy może być wiecej?
  • Po co nam fikcja?
  • Po co nam stereotypy?
  • Emigracja – ucieczka, czy uwolnienie?

Jak wybieramy temat?

Wybór tematu odbywa się w dwóch turach:

I tura to plebiscyt – można głosować na dowolną liczbę tematów. Do drugiej tury przechodzą dwa tematy o największej liczbie głosów.

W II turze każdy dysponuje jednym głosem. Wygrywa temat z największą liczbą głosów.